REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Zëvendësministrat

   

ERXHAN GALUSHI Zëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Erxhan Galushi, i lindur me 15 nëntor 1988 në Prizren. Shkollimin fillor ka mbaruar në SH.F.M.U “Motrat Qiriazi” në Prizren, ndersa shkollimin e mesëm në gjimnazin “Gjon Buzuku” në Prizren, në vitin 2008.

Si pjestar i komunitetit Rom, përveq gjuhës amëtare, është njohës i gjuhës shqipe, serbe, turke dhe angleze.

Studimet Bachellor i ka perfunduar në Universitetin e Prishtines “Hasan Prishtina”, drejtimi Juridik, në vitin 2012/13.

Në tetor të vitit 2018 ka kryer provimin e Jurisprudencës, të organizuar nga Ministria e Drejtesisë në Prishtinë.

Në vitin 2019 është certifikuar në Trajnimin dhe Edukimin Politik/ Protokol dhe Diplomaci, nga shkolla profesionale “INFINIT” në Prishtinë.


Eksperienca profesionale:
-    Këshilltar politik në Ministrinë e Drejtësisë, 2017 – 2020;

-    Facilitator Shtetëror për Projekte dhe Koordinator i Programit të Bursave për Kosovën në Fondin për Arsimin e Romëve  (Roma Education Fund – REF), nga Hungaria, Budapest, 2016 – 2017

-    Zyrtar i Terenit për Arsim, në OJQ “ Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptjanve” – “VoRAE”, më seli në Graqanicë, 2015 - 2016

-    Asistent i Administratës dhe Financave në OJQ “ Iniciativa 6”, më seli në Prizren, 2014 -  2015

Për herë të parë ka kandiduar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në zghedhjet e 6 Tetorit të viti 2019, ku ka rezultuar i dyti me më së shumti vota me Partinë Rome të Bashkuar të Kosovës – PREBK.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30