REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Zëvendësministrat

   

Enver HotiZëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Të dhëna personale

•    I lindur më 08.10.1966
•    I martuar

Arsimimi

•    Fakulteti i emergjencave civile

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

•    1999-2009 TMK
2009-2013 Anëtar në Asamblenë Komunale në Malishevë
•    2014-2015 Kryesues i Asamblesë Komunale në Malishevë
2012-2013 Drejtor i Departamentit të Operativës - AME-së
•    2015-2017 Deputet në Kuvendin e Republikës së Kososvës
•    2017-2019 Deputet në Kuvendin e Republikës së Kososvës

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

•    Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenies Sociale, Zëvendëskryetar i parë
•    Komisioni për Buxhet dhe Financa, Anëtar
•    Komisioni Ad-hoc për përpilimin e Kodit për rregullimin dhe menaxhimin e fushës së pensioneve dhe beneficioneve nga sigurimi social, Anëtar

Adresa

•    Fshati Carrallukë, Malishevë
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30