REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Listat e përfituesve 2015 / 2014 / 2013

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Dele 201525.11.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Lopë qumështore dhe buallica, 201520.11.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Bletë 201520.11.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë - TM1 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Luledielli - 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Grurë 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Perime në fushë të hapur - 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Grurë 201530.10.2015Lista e përfituesve të granteve30.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë, TM2 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pemishte Ekzistuese 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte Miser - 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Farë Gruri - 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesë shtesë - Miser, grurë, vreshta, perime, pemishte ekzistuese dhe qumësht, 201530.10.2015NËN-MASA 302.3 - Përpunimi i prodhimeve bujqësore (të kultivuara) dhe marketingu i tyre03.10.2015NEN-MASA 103.2 Përpunimi i mishit03.10.2015NEN-MASA 101.4.a Sektori Prodhimi i qumështit nga lopët03.10.2015NËN-MASA 101.1.a Sektori për pemë drufrutore03.10.2015NËN-MASA 302.5 - Zhvillimi i turizmit rural dhe turizmit në fermë03.10.2015NËN-MASA 103.3a Prodhimi i verës03.10.2015
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30