REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Listat e përfituesve 2015 / 2014 / 2013

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Dele 201525.11.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Bletë 201520.11.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Lopë qumështore dhe buallica, 201520.11.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte Miser - 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Farë Gruri - 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pagesë shtesë - Miser, grurë, vreshta, perime, pemishte ekzistuese dhe qumësht, 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë - TM1 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Grurë 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Luledielli - 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Perime në fushë të hapur - 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Grurë 201530.10.2015Lista e përfituesve të granteve30.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Qumësht sipas cilësisë, TM2 201530.10.2015Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pemishte Ekzistuese 201530.10.2015NËN-MASA 302.4 - Zhvillimi i aktiviteteve artizanale dhe marketingu i tyre03.10.2015NËN-MASA 103.3 Përpunimi i pemëve dhe perimeve03.10.2015NËN-MASA 101.4.b Sektori Prodhimi i qumështit nga delet dhe dhitë03.10.2015NËN-MASA 101.1.b Sektori për pemë manore03.10.2015MASA - Ujitja e tokave bujqësore 201503.10.2015MASA 302.1 - Bletaria prodhimi-përpunimi dhe marketingu i mjaltit03.10.2015
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31