REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Lajmet

Publikimi i azhurnimit të Kornizës për Menaxhim Mjedisor dhe Social - Versioni final 2021-04-29 Projekti për Bujqësi dhe Zhvillimit Rural (PBZHR) ka bërë azhurnimin e Kornizës për Menaxhim Mjedisor dhe Social (KMMS) 2017. Ky dokument do të sigurojë azhurnimin e KMMS aktual, (i cili ishte azhurnuar për herë të fundit në janar të vitit 2017) në këto pjesë: (i) Lista e produkteve të regjistruara për mbrojtjen e bimëve, (ii) Statusi i legjislacionit... më shumë
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31