REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Lajmet

Master Plani i Ujitjes së Tokave Bujqësore të Kosovës 2021-01-19 Në kuadër të Projektit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural - ARDP i cili implementohet me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është përgatitur strategjia për zhvillimin e sektorit të ujitjes. Në kuadër të këtij studimi janë bërë analiza dhe vlerësime të detajuara të potencialit të resurseve ujore dhe... më shumë
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31