MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Grante

THIRRJE PËR APLIKIM - Për Pagesa Direkte – Akuakulturë për gjashtëmujorin e parë 2018THIRRJE PËR APLIKIM - Për Pagesa Direkte për qumësht/litër sipas kategorive të cilësisë dhe therrjet e raportuara të gjedhit për tremujorin e parë (TM2) 2018Njoftim për fermerë - Afati për aplikim për Masën “Ngritja e aftësisë konkurruese në sektorin e bujqësisë, pylltarisë përmes përfshirjes së komunitetit në zhvillimin rural në regjionin e Mitrovicës së Veriut” zgjatet deri me datë 22 qershor 2018, ora 16:00. Ndërsa, afati për aplikim për Masën “Investimet në infrastrukturën rurale” zgjatet deri me datë 18 qershor 2018, ora 16:00NJOFTIM PËR ANULIM - “Programi i veçantë për investimet në infrastrukturën rurale” dhe “Ngritja e aftësisë konkurruese në sektorin e bujqësisë, pylltarisë përmes përfshirjes së komunitetit në zhvillimin rural në regjionin e Mitrovicës së Veriut”

Ri-hapjen e THIRRJES PËR APLIKIM - “Programi i veçantë për investimet në infrastrukturën rurale” dhe “Ngritja e aftësisë konkurruese ne sektorin e bujqësisë, pylltarisë përmes përfshirjes së komunitetit në zhvillimin rural në regjionin e Mitrovicës së Veriut”
Njoftim për fermerë - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural njofton fermerët se është bërë plotësim ndryshimi i masës së veçantë për zonat më pak të zhvilluara “Ngritja e aftësisë konkurruese në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë përmes përfshirjes së komunitetit në zhvillimin rural në regjionin e Mitrovicës së Veriut”.THIRRJE PËR APLIKIM - PROGRAM I VEÇANTË PËR INVESTIMET NË INFRASTRUKTURËN RURALE DHE NGRITJA E AFTËSISË KONKURRUESE NË SEKTORIN E BUJQËSISË DHE PYLLTARISË PËRMES PËRFSHIRJES SË KOMUNITETIIT NË ZHVILLIMIN RURAL NË REGJIONIN E MITROVICES SË VERIUT THIRRJE PËR APLIKIM PËR FERMERËT DHE EKONOMITË BUJQËSORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS - 2018Programi për Zhvillimin Rural 2018FORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - Masa 101FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.1 Pemët - viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.2 - Serra, depo për pemë, perime dhe patate - viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.3 - Prodhimi i mishit, viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.4 - Prodhimi i qumështit, viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.5 - Rrushi, viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.6- Vezët, viti 2018Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 101MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 101MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 101Pjesa Financiare - Masa 101UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 101DEKLARATË NËN BETIM - Për të drejtën e shfrytëzimit të tokës së trashëguarFORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA Ujitja e tokave bujqësoreFORMULARI I INDIKATORËVE - Skema Nacionale e granteve per Ujitjen e tokave bujqësore - Viti 2018LISTA E DOKUMENTEVE TË DORËZUARA - Ujitja e tokave bujqësore - Viti 2018PROJEKT PROPOZIMI - Ujitja e tokave bujqësoreUDHËZUES PËR APLIKUES - Ujitja e tokave bujqësoreFORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA 103FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 103, Nënmasa - 103.1 Përpunimi i qumështit - Viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 103, Nënmasa - 103.2 Përpunimi i mishit - Viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 103, Nënmasa - 103.3 Përpunimi i frutave dhe perimeve - Viti 2018Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 103MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 103Pjesa Financiare - Masa 103UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 103FORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA 302Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 302MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302Model për përgatitjen e projekt-propozimit për nënmasën 302.4 Zhvillimi i turizmit ruralMODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - 302Pjesa Financiare - Masa 302UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 302Formulari i indikatorëve - Masa 302, Nënmasa - 302.1 - PRODHIMI I MJALTIT Formulari i indikatorëve - Masa 302, Nënmasa - 302.2 - PËRPUNIMI I PRODHIMEVE BUJQËSORE NË EKONOMI FAMILJAREFormulari i indikatorëve - Masa 302, Nënmasa - 302.3 - ZHVILLIMI I AKTIVITETEVE ARTIZANALE Formulari i indikatorëve - Masa 302, Nënmasa - 302.4 - ZHVILLIMI I TURIZMIT RURALFormulari për aplikim 2018 - MASA 302, NËNMASA: 302.1Formulari për aplikim 2018 - MASA 302, NËNMASA: 302.2Formulari për aplikim 2018 - MASA 302, NËNMASA: 302.3Formulari për aplikim 2018 - MASA 302, NËNMASA: 302.4Pjesa Financiare - MASA 302, NËNMASA: 302.1Pjesa Financiare - MASA 302, NËNMASA: 302.2Pjesa Financiare - MASA 302, NËNMASA: 302.3Pjesa Financiare - MASA 302, NËNMASA: 302.4Pjesa Financiare - MASA 302, NËNMASA: 302.4.1MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302, NËNMASA: 302.1MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302, NËNMASA: 302.2MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302, NËNMASA: 302.2.1MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302, NËNMASA: 302.3MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302, NËNMASA: 302.4Formulari për aplikim 2018 - MASA e veçanetMODEL PËR PROJEKT-PROPOZIM - MASA 302, NËNMASA: 302.1Pjesa Financiare - MASA e veçanetMODEL PËR PROJEKT-PROPOZIM - MASA 302, NËNMASA: 302.3MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA e veçanetUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.xx/2018 - PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.05/2018 PER MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2018FORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA 303Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 303UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 303Model për projekt propozim për GLV të përzgjedhura për Aktivitetin 2. “Zbatimi i strategjive zhvillimore lokale”Model për projekt propozim per RrZhRProjekt propozimi për GLV-përzgjedhura dhe RrZhR te GLV-veKthimi i Investimeve - KI - për grantet e zhvillimit ruralFORMULARI PËR APLIKIM-2018 - MASA e infrastruktures ruraleIndikatori - Masa infrastruktura rurale 2018Pjesa financiare - MASA e infrastruktures ruraleMODEL PER PERGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT PËR INVESTIME NE INFRASTRUKTUREN RURALEKthimi i Investimeve - KI / per grantet e zhvillimit rural
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30