REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Grante

Të gjithë fermerët nga komuna e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit, aplikimet për Programin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural mund t’i dorëzojnë në Zyrën Rajonale, që ndodhet në rrugën “Cika Jovina” Nr. 3, kati II, Qyteti i Veriut, në Mitrovicën e Veriut.

THIRRJE PËR APLIKIM - Për Pagesa Direkte – Akuakulturë për gjashtëmujorin e parë 2018THIRRJE PËR APLIKIM - Për Pagesa Direkte për qumësht/litër sipas kategorive të cilësisë dhe therrjet e raportuara të gjedhit për tremujorin e parë (TM2) 2018Njoftim për fermerë - Afati për aplikim për Masën “Ngritja e aftësisë konkurruese në sektorin e bujqësisë, pylltarisë përmes përfshirjes së komunitetit në zhvillimin rural në regjionin e Mitrovicës së Veriut” zgjatet deri me datë 22 qershor 2018, ora 16:00. Ndërsa, afati për aplikim për Masën “Investimet në infrastrukturën rurale” zgjatet deri me datë 18 qershor 2018, ora 16:00NJOFTIM PËR ANULIM - “Programi i veçantë për investimet në infrastrukturën rurale” dhe “Ngritja e aftësisë konkurruese në sektorin e bujqësisë, pylltarisë përmes përfshirjes së komunitetit në zhvillimin rural në regjionin e Mitrovicës së Veriut”

Ri-hapjen e THIRRJES PËR APLIKIM - “Programi i veçantë për investimet në infrastrukturën rurale” dhe “Ngritja e aftësisë konkurruese ne sektorin e bujqësisë, pylltarisë përmes përfshirjes së komunitetit në zhvillimin rural në regjionin e Mitrovicës së Veriut”
Njoftim për fermerë - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural njofton fermerët se është bërë plotësim ndryshimi i masës së veçantë për zonat më pak të zhvilluara “Ngritja e aftësisë konkurruese në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë përmes përfshirjes së komunitetit në zhvillimin rural në regjionin e Mitrovicës së Veriut”.THIRRJE PËR APLIKIM - PROGRAM I VEÇANTË PËR INVESTIMET NË INFRASTRUKTURËN RURALE DHE NGRITJA E AFTËSISË KONKURRUESE NË SEKTORIN E BUJQËSISË DHE PYLLTARISË PËRMES PËRFSHIRJES SË KOMUNITETIIT NË ZHVILLIMIN RURAL NË REGJIONIN E MITROVICES SË VERIUT THIRRJE PËR APLIKIM PËR FERMERËT DHE EKONOMITË BUJQËSORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS - 2018Programi për Zhvillimin Rural 2018FORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - Masa 101FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.1 Pemët - viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.2 - Serra, depo për pemë, perime dhe patate - viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.3 - Prodhimi i mishit, viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.4 - Prodhimi i qumështit, viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.5 - Rrushi, viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 101, Nënmasa - 101.6- Vezët, viti 2018Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 101MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 101MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 101Pjesa Financiare - Masa 101UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 101DEKLARATË NËN BETIM - Për të drejtën e shfrytëzimit të tokës së trashëguarFORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA Ujitja e tokave bujqësoreFORMULARI I INDIKATORËVE - Skema Nacionale e granteve per Ujitjen e tokave bujqësore - Viti 2018LISTA E DOKUMENTEVE TË DORËZUARA - Ujitja e tokave bujqësore - Viti 2018PROJEKT PROPOZIMI - Ujitja e tokave bujqësoreUDHËZUES PËR APLIKUES - Ujitja e tokave bujqësoreFORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA 103FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 103, Nënmasa - 103.1 Përpunimi i qumështit - Viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 103, Nënmasa - 103.2 Përpunimi i mishit - Viti 2018FORMULARI I INDIKATORËVE - Masa 103, Nënmasa - 103.3 Përpunimi i frutave dhe perimeve - Viti 2018Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 103MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 103Pjesa Financiare - Masa 103UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 103FORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA 302Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 302MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302Model për përgatitjen e projekt-propozimit për nënmasën 302.4 Zhvillimi i turizmit ruralMODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - 302Pjesa Financiare - Masa 302UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 302Formulari i indikatorëve - Masa 302, Nënmasa - 302.1 - PRODHIMI I MJALTIT Formulari i indikatorëve - Masa 302, Nënmasa - 302.2 - PËRPUNIMI I PRODHIMEVE BUJQËSORE NË EKONOMI FAMILJAREFormulari i indikatorëve - Masa 302, Nënmasa - 302.3 - ZHVILLIMI I AKTIVITETEVE ARTIZANALE Formulari i indikatorëve - Masa 302, Nënmasa - 302.4 - ZHVILLIMI I TURIZMIT RURALFormulari për aplikim 2018 - MASA 302, NËNMASA: 302.1Formulari për aplikim 2018 - MASA 302, NËNMASA: 302.2Formulari për aplikim 2018 - MASA 302, NËNMASA: 302.3Formulari për aplikim 2018 - MASA 302, NËNMASA: 302.4Pjesa Financiare - MASA 302, NËNMASA: 302.1Pjesa Financiare - MASA 302, NËNMASA: 302.2Pjesa Financiare - MASA 302, NËNMASA: 302.3Pjesa Financiare - MASA 302, NËNMASA: 302.4Pjesa Financiare - MASA 302, NËNMASA: 302.4.1MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302, NËNMASA: 302.1MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302, NËNMASA: 302.2MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302, NËNMASA: 302.2.1MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302, NËNMASA: 302.3MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA 302, NËNMASA: 302.4Formulari për aplikim 2018 - MASA e veçanetMODEL PËR PROJEKT-PROPOZIM - MASA 302, NËNMASA: 302.1Pjesa Financiare - MASA e veçanetMODEL PËR PROJEKT-PROPOZIM - MASA 302, NËNMASA: 302.3MODEL PËR PËRGATITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - MASA e veçanetUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.xx/2018 - PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.05/2018 PER MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2018FORMULARI PËR APLIKIM - 2018 - MASA 303Lista e dokumenteve të dorëzuara - MASA 303UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 303Model për projekt propozim për GLV të përzgjedhura për Aktivitetin 2. “Zbatimi i strategjive zhvillimore lokale”Model për projekt propozim per RrZhRProjekt propozimi për GLV-përzgjedhura dhe RrZhR te GLV-veKthimi i Investimeve - KI - për grantet e zhvillimit ruralFORMULARI PËR APLIKIM-2018 - MASA e infrastruktures ruraleIndikatori - Masa infrastruktura rurale 2018Pjesa financiare - MASA e infrastruktures ruraleMODEL PER PERGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT PËR INVESTIME NE INFRASTRUKTUREN RURALEKthimi i Investimeve - KI / per grantet e zhvillimit rural
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30