REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni për Shfrytëzimin e Tokave, GIS, Regjistrat, LPIS

Idriz Gashi - Udhëheqës i Divizionit për shfrytëzimin e tokave, GIS,Regjist.,LPIS
E-mail: [email protected]
Tel: +383(0)38/200- 38-618

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31