MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni për Shfrytëzimin e Tokave, GIS, Regjistrat, LPIS

Idriz Gashi - Udhëheqës i Divizionit për shfrytëzimin e tokave, GIS,Regjist.,LPIS
E-mail: idriz.gashi@rks-gov.net
Tel: +383(0)38/200- 38-618

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30