REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni i Verëtarisë

1.    Detyrat dhe përgegjsitë e Divizionit të Verëtarisë janë: 1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve e politikave dhe strategjisë zhvillimore në Verëtari;

2. Përgatit planin strategjikë për zhvillimin e Verëtarisë;
 
3. Bën menaxhimin e kërkesave për numrin e sigurisë (NZK);

4. Krijon kushte për trajnime dhe ngritje të kapaciteteve humane në vlerësimin analitikë dhe organoleptikë të verës;

5. Lëshimin e dokumenteve rreth kontrollit të kualitetit të verës;

6. Menaxhon dhe organizon procesin e vlerësimit organoleptikë të verës;

7. Pranon raporte të kontrollit nga Inspektorët përkatës;

8. Kontrollon raportet e të dhënave të deklaruara nga kompanitë prodhuese për prodhimin vjetor dhe stoqet;

9. Harton procedura rreth formimit të komisioneve profesionale që kanë të bëjnë me kontrollin e kualitetit të verës;

10.Përgjigjet në ankesat e kompanive prodhuese të verës;

11.Përgatite dhe shpërndan raporte nga Verëtaria për palët e interesit.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30