# mbylle
MBPZHR - Logo SHQIP | ENGLISH | SRPSKI
Qeveria e Kosoves - Logo
  MINISTRIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VIDEO GALERIA
Institutet / Instituti Bujqesor i Kosoves

KOMPETENCAT:

• Mbështetja teknike dhe shkencore për departamentet teknike të MBPZHR-së,

• Kontrolli i cilësisë së inputeve bujqësore, ushqimit dhe ruajtja e ambientit jetësor,

• Hulumtimi i varieteteve të kulturave bujqësore (grurit, elbit, misrit dhe patates) në kushtet agroekologjike të Kosovës.

• Punët hulumtuese në drejtim të krijimit të kultivarëve të grurit, hibrideve të misrit etj.,

• Punët përgatitore rreth krijimit të bankës së gjeneve për kulturat e ndryshme,

• Vlerësimi i cilësive prodhuese dhe bonitetit të tokave në Kosovë,

• Hulumtimi, identifikimi dhe inventarizimi agjentëve të dëmshëm biologjik (dëmtuesve, patogjenëve, barojave të këqija etj.) në Kosovë etj.

kompetencat.jpg

Kontakti:

Personi kontaktues:
Fehmi Geci
Telefon:
(039)/431 635
CENTREX:
 
E-mail:

  RAPORTE DHE PUBLIKIME
  Më shumë publikime  
  LIDHJET INSTITUCIONALE
Webmail  |  Set as Homepage  |  Autorët  |  RSS
Adresa: Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: 038 211 821
Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2010 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural